Şizofreni hastası kadınlar erkeklere göre daha fazla sanrı ve depresyona maruz kalıyor ve daha az teşhis ediliyor

Şizofreninin net bir cinsiyet ekseni vardır. Şizofreni hastası kadınların erkeklerle karşılaştırıldığında farklılıklar aynı zihinsel bozukluğa sahipler: acı çekiyorlar daha fazla sanrı, halüsinasyon ve depresif belirtiler…